3. Energetske storitve

  • Vodenje energetskih projektov (Sončne elektrarne, kogeneracije…)
  • Pregled energetskih tokov v podjetju
  • Detekcija in svetovanje glede možne ponovne uporabe izpustov in odpadkov za energetske namene
  • Priprava izhodišč in iskanje investitorjev za energetsko pogodbeništvo
  • Študije ekonomike izvedbe potencialnih energetskih projektov
  • Koordinacija pridobivanja soglasij za priključitev in razpisanih subvencij
  • Svetovanje podjetjem glede ukrepov za učinkovito rabo energije – od ideje do uporabnega dovoljenja