7. Koordinacija najemnikov/kupcev

  • Organizacija izvajanja zahtevkov najemnikov/kupcev,
  • Izdajanje in pojasnjevanje tehnične dokumentacije najemnikom/kupcem in projektantom,
  • Koordiniranje med glavnim izvajalcem in izvajalci najemnikov/kupcev v vseh vidikih, povezanih z organizacijo gradbišča v zaključni fazi del,
  • Priprava kompletne dokumentacije, povezane z najemniki/kupci
  • Vodenje primopredaje prostorov v imenu Investitorja,