6. Nadzor gradbišča

Skrb za strokovni nadzor na gradbišču v skladu z Gradbenim zakonom in drugimi veljavnimi predpisi.

 • Kontrola realizacije gradbenih in montažnih del,
 • Dajanje potrebnih razjasnitev in navodil,
 • Kontrola realizacije gradbenih in montažnih del,
 • Dajanje potrebnih razjasnitev in navodil,
 • Nadzor in kontrola izvajanja navodil in nalogov, ki jih je dal Investitor,
 • Koordinacija realizacije vseh del,
 • Organizacija kontrole in dobave vseh materialov, opreme in del,
 • Pregled in verifikacija gradbenih dnevnikov in knjig obračunskih izmer,
 • Pregled in verifikacija začasnih situacij in računov,
 • Kontrola ugotovljenih sprememb projekta,
 • Zbiranje atestov, certifikatov, dovoljenj in druge dokumentacije, potrebne za pridobitev uporabnega dovoljenja,
 • Organizacija izvedbe tehničnega pregleda in pridobivanja uporabnega dovoljenja,
 • Udeležba pri končnem obračunu del izvajalcev in dobaviteljev,
 • Primopredaja