Pogoji uporabe

Pravice intelektualne lastnine

Spletna stran je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na naslovu boyden.si (v nadaljevanju: spletna stran).

Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v Spletno stran, je Boyden d.o.o.

Vse pravice pridržane. Uporabnik lahko uporablja vsebine na Spletni strani izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin Spletne strani (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je prepovedana.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko uporabnik naloži z mreže za svojo osebno domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na boyden.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa boyden.si za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

Boyden d.o.o. ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom boyden.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost Boyden d.o.o. za vse primere izključena.


Omejitev odgovornosti

Boyden d.o.o. se bo trudil, da bodo podatki na Spletni strani pravilni in ažurni, vendar Boyden d.o.o. niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi Spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah Spletne strani, ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe Spletne strani ali nezmožnosti uporabe le-te.

Boyden d.o.o. se bo trudil za nemoteno delovanje Spletne strani, vendar ne more biti odgovoren za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja Spletne strani.

Boyden d.o.o. lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni Spletno stran.


Varstvo osebnih podatkov

Kakršnekoli podatke, ki jih Boyden d.o.o. pridobi na kakršenkoli način preko Spletne strani, so namenjeni izključno za rabo Boyden d.o.o. in jih Boyden d.o.o. varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004).


Splošno

Za morebitne spore iz naslova uporabe Spletne strani se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.

Z uporabo Spletne strani uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.


Podatki o podjetju

Boyden d.o.o.

Slovenska cesta 56/IV
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

DDV številka: SI 63194139