1. Razvoj projektov

  • Svetovanje investitorjem pri nakupih zemljišč oziroma projektov
  • Izvajanje skrbnih pregledov
  • Izdelava poslovnih načrtov
  • Koordinacija med udeleženci v pripravljalni fazi projekta (urbanisti, projektanti, ostali eksperti)
  • Vodenje projektov pridobivanja prostorskih planov in gradbenih dovoljenj