5. Spremljanje denarnih tokov

  • Priprava plana denarnega toka
  • Spremljanje denarnega toka
  • Skrb za vse spremembe in dopolnitve
  • Priprava mesečnega spremljanja stroškov in napredovanja del