8. Supernadzor za potrebe bank

  • Kontrola mesečnih situacij in gradbene knjige, ki jih je overil strokovni nadzor
  • Verifikacija investitorjevega terminskega in finančnega plana projekta,
  • Kontrola mesečnih situacij in gradbene knjige, ki jih je overil strokovni nadzor glede na plan projekta,
  • Spremljanje del glede na odobreno gradbeno dovoljenje
  • Poročanje banki o vseh predhodno naštetih spremljanjih in kontrolah