9. Tehnično in drugo svetovanje

  • Vodenje projektov v industriji
  • Izvajanje tehničnih skrbnih pregledov
  • Izdelava predinvesticijske dokumentacije (DIIP, IP…)
  • Svetovanje pri načrtovanju izboljšav produktivnosti delovnega procesa (3D predstavitve planiranih izboljšav)
  • Organizacija trženja nepremičninskih projektov