2. Vodenje projektov

  • Faza vodenja projektiranja
  • Storitve v fazi zbiranja ponudb in sklepanja pogodb – priprava in vodenje razpisov
  • Priprava gradbišč
  • Vodenje poteka gradnje na lokaciji
  • Postopek izročitve in prevzema